Personvern

Sist oppdatert 11.09.22

 

PERSONVERNERKLÆRING FOR MYRTLES YARN

Behandling av personopplysninger på myrtlesyarn.no

NB! Kopiering fra denne personvernerklæringen er ikke tillatt og anses som brudd på lov om opphavsrett.

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å bestille nyhetsbrev eller bestille varer av oss vil Myrtles Yarn behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler på Myrtles Yarn er ved Marte Kjelstrup Armstrong. Kontaktinformasjonen til Myrtles Yarn er:

Myrtles Yarn v/ Kjelstrup Armstrong
Adresse: Løvliveien 1B, Co/ Arild Kulø Bringedal, 1639 Gamle Fredrikstad
E-post: marte@myrtlesyarn.no
Telefon: 924 17 319
Organisasjonsnummer: 928 971 511

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på epost eller telefon.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:   

 • Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 • På nettsiden myrtlesyarn.no behandler vi personopplysninger du legger inn ved kjøp hos oss. Behandling av personopplysning skjer på grunnlag av interesseavveining, vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å gi deg best mulig service ved kjøp på myrtlesyarn.no.
 • Tilby betalingsløsninger på myrtlesyarn.no. Behandling av personopplysningene skjer på grunnlag av avtale med deg og er nødvendig for at du skal gjennomføre kjøpet på myrtlesyarn.no
 • Når vi sende varer til deg, behandling av personopplysningene skjer på grunnlag av avtale med deg og er nødvendig for at vi skal sende varene du bestilte hjem til deg.

All overføring av personopplysning vi gjør utenfor EU/EØS er klarert med databehandlere via Databehandleravtaler og sikkerhetserklæringer for trygg overføring.

 2. Hvem vi behandler personopplysninger om 

Vi behandler personopplysninger om: 

 • Kunder
 • Personer som vurderer å bli kunde
 • Tilknyttede bedrifter
 • Potensielle tilknyttede bedrifter
 • Leverandører og samarbeidspartnere
 • Besøkende på nettsiden

Vi behandler personopplysninger etter følgende behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1: 

 • a) «samtykke»: når du selv har gitt oss ditt samtykke
 • b) «avtale»: for å kunne oppfylle en avtale som du er part i, eller for å kunne gjennomføre tiltak på din forespørsel, før vi inngår en avtale
 • c) «rettslig forpliktelse»: for at vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse 
 • f) «berettiget interesse»: for å kunne ivareta en berettiget interesse, som vi mener veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Myrtles Yarn bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

Vi bruker også følgende analyseverktøy på nettsiden:

Vi bruker Facebook piksel for å spore adferd på nettsiden, og for å målrettet annonsering på hhv. Facebook.  Personopplysninger som blir behandlet er IP-adresse.

Skru av eller slette informasjonskapsler 

Du kan selv skru av og/eller slette informasjonskapsler i nettleseren din. På nettstedet nettvett.no kan du lære hvordan du gjør dette for de fleste nettlesere. Der kan du også lære mer om sikrere bruk av internett. Hvis du skrur av eller sletter informasjonskapsler kan du imidlertid endre brukeropplevelsen din på et nettsted, og noen ganger vil ikke tjenester på en nettside fungere hensiktsmessig lengre. 

 4. Hvordan vi samler inn personopplysninger om deg

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss. For at vi skal kunne levere tjenester trenger vi imidlertid noen opplysninger fra deg.

Vi behandler personopplysninger når noen: 

 • Bestiller varer av oss
 • sender oss e-post, SMS, melding på sosiale medier eller annen korrespondanse
 • melder seg på nyhetsbrev
 • bestiller en gratis mal eller annet gratis innhold fra oss
 • melder seg på arrangementer
 • bruker nettsiden vår
 • sender inn en henvendelse via kommunikasjonsverktøy eller kontaktskjema på nettsiden vår

5. Sikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor, og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å ivareta personopplysningene dine på best mulig måte. Blant annet bruker vi sterke passord, kryptering av data, tilgangskontroll, sikkerhetskopiering og to-faktorautentisering for å sikre dataene våre og hindre at uvedkommende får tilgang til å se, endre, slette eller på noen måter påvirke dataene vi oppbevarer, inkludert personopplysningene dine.

Vi bruker kun anerkjente leverandører av IT- og administrasjonstjenester som webhotell, sikkerhet på nettsiden og PC, virusprogram, e-postleverandør, sikkerhetskopiering, og mer. Vi tillater kun andre å få innsyn i og/eller behandle personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner, og kun der det er strengt nødvendig (f.eks. ved IT-support).

Vi har etablert rutiner for håndtering av brudd på datasikkerhet, og vi vil, ved avvik, sende avviksmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter oppdaget brudd. Dersom bruddet medfører høy personvernrisiko, vil vi også varsle berørte registrerte.

6. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.  

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 7. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en mail til marte@myrtlesyarn.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende mail til marte@myrtlesyarn.no

8. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

9. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

NB! Kopiering fra denne personvernerklæringen er ikke tillatt og anses som brudd på lov om opphavsrett.

 

Sist oppdatert 11.09.22